1990 - 1999

I starten af 1990 havde Flyvevåbnet en størrelse på ca. 6.900 mand, og rådede over 90 operative kampfly.

Hele forsvarets område stod endnu engang over for reduceringer og nedlæggelser af både materiel og personel.

Denne gang var der dog flere årsager end besparelser fra ministeriet. Efter Berlinmurens fald i 1989 og slutningen på Den kolde krig, nedskrev Præsident Reagan og Gorbatjov en nedrustningsaftale mellem Øst og Vest. ”CFE Traktaten” som den blev kaldt var en nedrustningsaftale, der fastsætter lofter for fem typer tungt, militært materiel (kampvogne, pansrede mandskabsvogne, artilleri, kampfly og kamphelikoptere).

Flyvevåbnet måtte over de år tilpasse sig betydeligt. Antallet af personel, eskadriller og flyvestationer blev reduceret med næsten ¼ del.

Med nedlægningen af Eskadrille 725 og 729, samt udfasningen af Draken fly i 1992-93, var Flyvevåbnets operative kampfly blevet reduceret fra ca. 60 fly.

Flyvestation Vandel og Tirstrup nedlægges som deploymentstation, Hærens Flyvertjeneste forbliver på Flyvestation Vandel.

 

Nyanskaffelser som modtagelsen af 12 stk. AS 550C2 Fennec helikoptere til Hærens Flyvetjeneste. Opdatering af Hawk-raketsystemerne og modernisering af L/70 Luftværnssystemerne. Indkøb af tre CL-604 Challenger fly til afløsning af Gulfstream G-III, godkendt til levering i 2000.

 

Som et nyt tiltag skulle Flyvevåbnet kunne deltage i internationale missioner. Derfor skulle der etableres en international reaktionsstyrke bestående af kampfly, transportfly, overvågningsfly, helikopterkapacitet, luftforsvarsenhed, mobil kontrol- og varslingsenhed, inklusiv alt hvad styrken har brug for form af forplejning, beskyttelse, sovepladser, hospital osv.

 

Flyvevåbnets reaktionsstyrke deltog første gang under ”Operation Allied Force” under Kosovokonflikten (også kaldt Kosovokrigen), i det tidligere Jugoslavien mod serberne i 1998 med 8 F-16 fly.Dato  
1990-08-15 Hærens flyvetjeneste modtager den første af 12 stk. ASS Fennec.
1990-11-02 Hærens flyve tjeneste overdrager de sidste T-17 Supporter til Flyvevåbnet.
1991-12-20 Eskadrille 725 afholder officiel afskedsparade. Eskadrillen nedlægges ved udgangen af året.
1992-01-01 Draken fly fra Eskadrille 725 overføres til Eskadrille 729.
1992-06-15 Flyvevåbnet foretager en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog med fire F-35 Draken og to gange fire F-16-fly i anledning af Regentparrets sølvbryllup.
Flyvevåbnet indkøber 3 brugte F-16 fra USAF.
1993-02-01 Flyvestation Avnø bliver efter mange år som militærflyveskole nedlagt. Flyveskolen har nu hjemme på Flyvestation Karup.
1993-12-31 Eskadrille 729 nedlægges.
1993-12-31 4 stk. af Flyvevåbnets TF-35 Draken fly sælges til NTPS (National Test Pilot School) i USA.
1994-01-01 Eskadrille 726 overtager fotorekognosceringen.
1995-04-01 Eskadrille 515 i Maglebylille underlægges Kontrol- og Varslingsgruppen.
1995-05-11 Begyndte F-16 sin midtvejs opdatering. Flyene blev opdateret til M1 (Midt Lift Update (MLU)).
1995-05-17 Flyvevåbnets bibliotek åbner i Jonstruplejren.
1995-06-26 Flyvevåbnet Officersskole åbner i Jonstruplejren.
1996-06-26 Den første danskmodificerede MLU F-16, E-177, flyver første gang efter ombygningen.
1996-07-28 HAWK-eskadrillerne 541, 542, 543 og 544 overdrages officielt til Luftværnsgruppen.
1997-03-23 Flyvevåbnet køber yderligere 4 stk. brugte F-16 fra USA (3 stk. F-16A og 1 stk. F-16B).
1997-12-03 Godkendelsen af anskaffelsen af 3 Bombardier CL604 til afløsning af Gulstream G-III.
1997-12-22 Kontrakt underskrives på købet på 3 Bombardier CL604.
1998-01-01 Ved nytårstaflet på Amalienborg ses Flyvevåbnets nye gallauniform for første gang.
1998-05-31 Flyvestation Tirstrup er nedlagt.
1998-07-01 Et lejet Bombardier CL-604 Challenger fly (nr. C-066) ankommer til Flyvestation Værløse.
1999-03-10 Premierløjtnant Lotte Fredsø Pedersen (SØS) fra Eskadrille 722 bliver den første kvindelige fartøjschef i Flyvevåbnet.
1999-05-25 Danske MLU F-16 indsættes for første gang i et angreb mod serbiske radar i Kosovo.
1999-06-22 Kontrakten for udviklingen af Air Command and Control System (ACCS) underskrives i Bruxelles.
1999-07-29 6 af de 9 danske F-16 vender hjem til Flyvestation Skrydstrup efter deltagelse i Operation Allied Force.


Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved