1980 - 1989

I starten af 1982 havde Flyvevåbnet en størrelse på ca. 7.600 mand, og rådede over ca. 116 operative kampfly.

Efter Forsvarsforliget 1981 stod Flyvevåbnet atter over for massive besparelser. Der blev lagt op til store nedskæringer inden for kontrol- og varslingssystemet. Dette indebar, at Flyvestation Kagerup og Stensved sammen med deres radarstationer blev nedlagt i september og oktober 1982.

 

Antallet af operationelle fly reduceres til ca. 90 fly, udfasning af NIKE missilforsvar og leje af fire HAWK-eskadriller.

 

Flyvevåbnet sagde farvel til både F-100 Super Sabre og F-104 Starfigther flyene, som blev afløst af de nye og moderne F-16 Fighting Falcon.

En forsvarsaftale i 1984 bevilligede yderligere penge til indkøb af 12 ekstra F-16 fly, derved havde Flyvevåbnet 4 komplette F-16-eskadriller.

 

Søværnets Flyvetjenstes Alouette III helikopterne blev fases, og afløses af Lynz Mk. 80.

Flyvevåbnets gamle arbejdshest C-47A Skytrain udfases og erstattes med Gulfstream III flyet, som overtog forskellige opgaver både fra C-47erne og C-130erne. Heriblandt var fiskeriinspektion, havovervågning, is-rekognoscering, eftersøgning, redning og VIP-transport.Dato  
1980-01-01 Eskadrille 727 udpeges til at være den første eskadrille, der bliver udstyret med F-16.
1980-01-18 Den første F-16 lander på Flyvestation Skrydstrup (ET-204).
1980-02-18 Den første ensædede F-16 lander på Flyvestation Skrydstrup.
1980-05-15 Flyvevåbnet modtager den første af 8 Westland Lynx Mk. 80.
1980-08-29 Det besluttes at S-61A skal males i en grålig farve.
1981-03-31 Kontrol- og Varslingsskolen i Kagerup nedlægges, og opgaverne overføres til Eskadrille 601 i Skagen.
1981-06-30 NIKE Eskadrille 531 og 532 nedlægges.
1981-07-01 Eskadrille 727 meldes operationsklar, som den første F-16 eskadrille.
1981-08-14 Modificering af den første danske Draken til Weapons Delivery and Navigation System (laserafstandsmåler og computer til beregning af bombekast) påbegyndes.
1982-01-04 Hangar 22 på Flyvestation Karup braser sammen på grund af sne. Tre Draken-fly bliver reddet ud i sidste øjeblik.
1982-01-23 De fire sidstleverede F-100 som Flyvevåbnet fik som Våbenhjælp, tilbageleveres til USA. Flyene blev senere leveret til Tyrkiet.
1982-02-23 Flyvevåbnet modtager den første af 3 Grumman American Gulfstream III til Fiskeriinspektion omkring Færøerne og Grønland, og senere til miljøovervågning i de danske farvande.
1982-07-30 En flyvning Danmark rundt med fire C-47 for at markere udfasningen af typen.
1982-08-11 Eskadrille 730 tager afsked med F-100 Super Sabre ved en parade, og oprettes samtidig som Flyvevåbnets anden F-16 eskadrille.
1982-09-15 Eskadrille 501 bliver nedlagt og blev radarstation Multebjerg overtages af Eskadrille 500 Vedbæk.
1982-10-01 Flyvestation Kagerup bliver nedlagt.
1983-01-01 Eskadrille 723 splittes op, og den ene halvdel flytter til Flyvestation Skrydstrup til omskoling på F-16.
1983-03-01 NIKE Eskadrille 533 og 534 nedlægges.
1983-03-01 Hawk Eskadrille 531 og 532 oprettes.
1983-12-01 Søværnets Alouette III udfases.
1984-01-01 Eskadrille 723 får tildelt sin første F-16.
1984-03-30 Eskadrille 541 flytter fra Middelgrundsfortet til Stevnsfortet.
1984-04-01 Omskolingen til F-16 afsluttes, og Eskadrille 723 flytter tilbage til Flyvestation Ålborg.
1985-06-01 Hawk Eskadrille 533 oprettes.
1985-08-05 HAWK Afdeling Vest og Eskadrille 531 og 532 flytter vest for Storebælt, med henblik på opstilling ved Odense.
1985-08-28 En Draken affyrede sin kanon utilsigtet mod danske soldater under en øvelse på Bornholm. Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet.
1986-02-01 Hawk Eskadrille 534 oprettes.
1986-04-11 En 9 skibsformation af F-104 flyver Danmark rundt, som en sidste hilsen før udfasningen.
1986-04-30 Udfaser Eskadrille 726 de sidste F-104 Starfighter og modtager F-16.
1987-06-30 Hæren bestiller 12 stk. franske Fennec AS.350L1 panserværnshelikoptere.


Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved