Flyvevåbnets Historie fra 1945

Efter slutningen på 2. Verdenskrig, blev Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen genoprettet. Hærens Flyvertropper rykkede ind på Lundtofte Flyveplads for en kort stund, og d. 31. dec. 1945 flyttede de til Flyvestation Værløse. Marinens Flyvevæsen tog Luftmarinestation København i anvendelse igen.

Uddannelse var et must, og der blev hurtigt samlet 40 piloter og 120 teknikere fra begge værn, som blev sendt på uddannelse og kurser i England.

Lidt mere problematisk stod det til med det flyvende materiel, som hverken Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen ejede noget af.

Imidlertid blev kontoret for luftmilitære sager oprettet d. 31. juli 1945, og Oberstløjtnant Kaj Birksted blev indsat som leder. Kontoret blev dog allerede nedlagt d. 01. dec. 1945, og erstattet med ”Det luftmilitære Udvalg”.

Det luftmilitære Udvalg fik igen Oberstløjtnant Kaj Birksted som leder, og bestod af personale fra både Marinens Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper.

Udvalget arbejdede ud fra erfaringer fra krigen, og arbejdede frem mod et selvtænkende fælles værn, men første prioritet var anskaffelse af flyvende materiel.


Marinens Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper fik deres første materiel d. 30. nov. 1945. Det var fire Percival Proctor Mk III, som blev fordelt mellem de to værn. Senere modtages yderligere to stk. Percival Proctor Mk III.

Anskaffelsen af de 6 Percival Proctor Mk III blev hurtig efterfulgt af flere køb. Heriblandt Kramme & Zeuthen KZ-III, KZ-II, Airspeed Oxford, North American Harvard og Supermarine Spitfire til Hærens Flyvertropper. Supermarine Sea Otter og Consolidated PBY-5A Catalina blev indkøbt til Marinens Flyvevæsen. Al flyvemateriel som blev købt i denne periode, var hovedsageligt fra de allieredes overskudslagre.

 

Det Danske Forsvar går ind i jet-alderen i oktober 1949 med modtager af de første jetfly af typen GLOSTER METEOR Mk. 4. Flyene blev tildelt Marinens Flyvevæsenets 3. luftflotille på Flyvestation Karup.

 

Læs mere om Flyvevåbnets fly, gennemtiden her.

 

Følg Flyvevåbnets udvikling gennem årtigerne.  Periode
Flyvevåbnet spæde start i 50erne 1950 - 1959
De glade 60er 1960 - 1969
70erne 1970 - 1979
80erne 1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 - 2019
Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved