1970 - 1979

I starten af 1970 havde Flyvevåbnet en størrelse på ca. 10.500 mand, og rådede over 105 operative kampfly.

Efter Forsvarsordningen af 1973, bar 70erne præget af reduceringer af forsvarsbevillinger, og personel måtte afskediges. Ledelsesstruktur måtte omlægges, hvilket betød nedlægning af Værnskommandoen og Træningskommandoen. Der blev ligeledes reduceret i staben i den nyoprettede Forsvarskommando.

Flyvertaktisk Kommando og Flyvematerielkommandoen blev bibeholdt med uændrede ansvarsområder.

Nedlæggelsen af Eskadrille 724 sammen med deres Hawker Hunter fandt sted i marts 1974.

 

På trods af besparelserne i 70erne, blev der lavet store moderniseringer på flyvestationerne. Nye værkstedsfaciliteter, kontroltårne, kommandobunkere samt reparationer og udbygning af startbaner og rullebaner. Og som et led i Natos infrastrukturprogrammer oprettes nye sheltere (betonhangarer beregnet for et enkelt fly) på flyvestationerne.

 

Nyt materiel var der gjort plads til i forliget, og købet af 3 C-130 Hercules fly til afløsning af ældre C-54 fly bliver godkendt i marts 1973, til levering i 1975.

Et fælles indkøb mellem Flyvevåben og Hæren af 32 stk. Saab T-17 Supporter, blev godkendt i maj 1974. T-17-flyet skulle afløse Hærens gamle Super Cub og KZ-VII fly, og Flyvevåbnets gamle skolefly Chipmunk der blev anvendt til den elementære flyveuddannelse på Flyvestation Avnø siden 1950.

 

I juni 1975 vedtager Folketinget efter længere tids diskussion indkøbet af F-16-jagere, som senere blev kendt som århundredets våbenhandel. Belgien, Danmark, Holland og Norge købte i alt 344 fly, hvoraf 58 fly skulle til Danmark.

Flyene skulle afløse de aldrende F-100 Super Sabre, og senere hen være en erstatning for F-104 Starfighter.Dato  
1970-01-01 Flyvevåbnets Fenrikskole sammenlægges med Flyvevåbnets Officersskole.
1970-03-31 Flyvevåbnets Reserveofficersskole nedlægges.
1970-06-22 En T-33 fra Flyvestation Karup brugte en forkert type Chaff, hvilket forårsagede kortslutninger over store dele af Sjælland.
1970-09-01 Modtog Flyvevåbnet de 3 første F-35XD ud af 20 stk. Flyene blev overdraget til Eskadrille 725 d. 2. sep. 1970.
1971-11-13 Catalina flyene udfases.
1971-04-13 De første to af 12 Hughes H-500 blev leveret til Hæren, på Flyvestation Værløse.
1971-04-28 Prøveflyvning af de to første to Hughes H-500, på Flyvestation Værløse.
1971-05-25 Flyvevåbnet modtog de første RF-35XD ud af 20 stk.
1971-06-17 Eskadrille 601 på Skagen erklæres operativ som den første NADGE-station.
1971-06-24 Leveringen begynder af 6 stk. TF-35-XD.
1971-11-24 Leveringen begynder af 15 stk. CF-104 og 7 stk. CF-104D.
1971-12-31 Udfases RF-84F Thunderflash.
1973-03-28 Købet af 3 C-130 Hercules fly til afløsning af C-54 flyene bliver godkendt.
1973-04-26 Som direkte konsekvens af forsvarsforliget 1973, besluttes det at Eskadrille 724 skal nedlægges.
1974-04-01 Eskadrille 724 blev nedlagt, og Eskadrille 727 bliver flyttet til Flyvestation Skrydstrup.
1974-04-30 Sidste flyvning for Hawker Hunter i Flyvevåbnet.
1974-05-16 Købet af 32 stk. Saab T-17 Supporter blev godkendt.
1974-05-30 Catalina L-866 flyves til England for at overdrages til The Royal Air Force Museum, Cosford.
1974-06-04 Omkommer en dansk kaptajn, under skydeøvelse i skydeområdet ved Oksbøl. En F-104 lavede et fejlangreb på skydeofficernes standplads 1 km fra skydeområdet.
1974-06-04 Flyvestation Vandel modtog yderligere 3 stk. H-500. Det samlede antal var nu på 15 stk.
1975-04-25 Flyvevåbnet modtog de to første Lockheed C-130H til Eskadrille 721. Flyvevåbnet havde nu to eskadriller på hver af flyvestationerne i Jylland, og transport- og redningseskadrillerne var stadig på Værløse.
1975-06-11 Det blev besluttet at afgive bestilling på en ny flytype. Det nye fly skulle være en erstatning for de to eskadriller F-100 jagerbombefly i Skrydstrup. F-16 Fighting Falcon var endnu kun på protype stadiet, og det var første gang i dansk militærflyvnings historie at der blev bestilt et fly mens det stadig var under udvikling. Flyvevåbnet bestilte 58 stk. til en pris på 2.4 mia. Kroner.
1975-09-04 Flyvevåbnet modtager den første af 32 stk. Saab T-17 Supporter.
1976-09-12 Klargøring af 3 stk. C-47 fra Eskadrille 721 til filmoptagelserne til filmen "A bridge too far" ved Nijmegen i Holland.
1976-06-11 Flyvevåbnet modtog de første af 5 stk. TF-35XD, som der yderligt var blevet bestilt. Disse blev tildelt Eskadrille 725 og 729
1977-02-07 C-54 Skymaster har sin sidste flyvning i Flyvevåbnet.
1977-05-17 T-33A foretager officielt sidste flyvning i Flyvevåbnet, da DT-497 fløj fra Karup til Værløse.
1977-05-18 Første færdigmonterede IHAWK eskadrille afleveres.
1978-01-31 AR-119 rammer havet med venstre vinge, men heldigvis slap flyet godt fra sin soppetur.


Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved