1950 - 1959

D. 01. okt. 1950 nedlægger Forsvarsministeriet, Krigsministeriet og Marineministeriet, og opretter i stedet et fælles ”Flyvevåbnet”. Organisationen er opbygget af en Flyvekommando, der bestod af to flyvebasiskommandoer, den østre og vestre, Flyvebasiskommandoer, Flyveskolen og Flyvevåbnets tekniske tjeneste.

Den østre flyvebasiskommando var København, Værløse og Avnø flyvestationer, mens vestre havde flyvestationerne Aalborg,
Karup, Skrydstrup, Tirstrup og Vandel. Målet var at oprette 8 jagereskadriller og 2 eskadriller med opgaver inden for transport og eftersøgningstjeneste.

Til at nå målet havde Flyvevåbnet 182 fly fordelt på 14 flytyper, samt 1400 mand dels fra Hærens Flyvetropper og Søværnets Flyvevæsen.

 

I februar 1951 blev Hærens flyvetropper og Søværnets luftflotiller overtaget af Flyvevåbnet, og blev inddelt i eskadriller. Alle eskadriller fik betegnelser fra Eskadriller 721 frem til 725, efter Nato’s nummerering af flyeskadriller.  

Piloternes grundtræning finder sted på Flyvestation Avnø, og resten af træningen i USA. Der var mange havarier i Flyvevåbnets første år. Et stort antal flyvetimer kombineret med et lille erfaringsniveau resulterede i et stigende antal havarier, med tab af menneskeliv og fly til følge.

 

Fra 1950 til 1955 skete i alt 79 totalhavarier med Flyvevåbnets fly, og 62 personer omkom. Flyvevåbnet udpegede derfor nogle flyvesikkerhedsofficerer til at analysere havarierne. Dette skete bl.a. gennem deltagelse i internationale møder og konferencer, undersøgelser og klarlægning af årsagerne til havarier. Gennem analyserne kunne flyvesikkerhedsofficererne udarbejde en procedure, der kunne forbedre flyvesikkerheden.

 

Flyvevåbnets organisation omstruktureres. Omlægningen betød at de to flyvebasiskommandoer blev nedlagt, og tre nye fagkommandoer oprettet: en Flyvertaktisk Kommando, en Flyvematerielkommando og en Træningskommando.

På denne måde opnåedes centralisering af det operative, det logistiske, og det uddannelsesmæssige ansvar.

 

I slutning af 50erne var Flyvevåbnet vokset fra 1400 mand til ca. 10.000 mand. Uddannelsen af personel til de mange opgaver, var Flyvevåbnets højeste prioritet.Dato  
1950-01-20 De første tre ud af ni Gloster Meteor T Mk. 7 tosædet træningsfly landede i Kastrup Lufthavn.
1950-04-24 Leveringen af De Havilland Chipmunk T. Mk. 20/21 træningsfly ud af 27 fly begynder.
1950-05-04 Fatal ulykke under flyveopvisning med en Gloster Meteor Mk. 4 over Langelinie da flyet ramte en mast på et skib.
1950-10-01 Forsvarsministeriet nedlægger Krigsministeriet og Marieneministeriet og opretter Flyvevåbnet.
1951-01-19 Flyvevåbnet modtog de første fire Gloster Meteor F.MK.VIII, som overdrages til Eskadrille 724 på Flyvestation Karup.
1951-02-02 Hærens flyvetropper og Søværnets luftflotiller var blevet overtaget af Flyvevåbnet, og alle fik betegnelsen Eskadriller 721 frem til 725, sefter Nato’s nummerering af flyeskadriller. Første Luftflotiller blev ændret til Eskadrille 721 på Flyvestation København. Anden Luftflotiller blev ophævet, og dens materiel indgår under Eskadrille 721. Hærens flyvetropper Eskadriller 4 og dens materiel overdrages til Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse. Eskadrille 723 oprettes på Flyvestation Ålborg, fra Søværnets 3. Luftflotille. Eskadrille 724 oprettes på Flyvestation Karup, fra Hærens Flyvetropper Eskadrille 4. Eskadrille 725 oprettes på Flyvestation Karup.
1951-08-28 Flyvevåbnet modtog 6 stk. F-84E ved en parade i Kastrup Lufthavn.
1951-09-28 Leveringen af 6 stk. Fairey firefly TT MK. 1 begynder.
1952-02-23 Flyvevåbnet fik den første af 12 stk. KZ-X observations fly.
1952-06-13 De første F-84G Thunderjet blev leveret. I alt blev der leveret 238 stk. F-84G som våbenhjælp.
1952-06-16 Eskadrille 724 bliver flyttet fra Flyvestation Karup til Flyvestation Ålborg.
1950-08-01 Oprettes Eskadrille 726 på Flyvestation Karup, Eskadrillen bliver udrustet med F-84G Thunderjet.
1952-11-01 Oprettes Eskadrille 727 på Flyvestation Karup, Eskadrillen bliver udrustet med F-84G Thunderjet.
1952-11-28 Flyvestation Ålborg modtager de første af 20 Gloster Meteor NF. MK 11 Natjager. Flyene skal afhjælpe Flyvevåbnet i at identificere de mange ukendte overflyvninger om aftenen/natten.
1952-12-01 Overtager Eskadrille 723 de nye Gloster Meteor NF. MK 11.
1953-03-05 Polsk pilot lander på Bornholm i en Mig-15. Piloten Franciszek Jarecki var en afhopper, og kom senere til USA.
1953-03-21 Den første af 26 stk. T-33A Silver Star ankommer til Kastrup til klargøring til Flyvevåbnet.
1953-04-16 T-33A Silver Star indtager sin plads i Det Danske Flyvevåben med 26 fly.
1953-05-20 Endnu en polsk afhopper lander på Bornholm med en Mig-15.
1953-05-22 Eskadrille 728 oprettes på Flyvestation Karup, med F-84G Thunderjet.
1953-08-01 Eskadrille 728 flytter fra Flyvestation Karup til Flyvestation Skrydstrup.
1953-10-01 Flyvevåbnet køber 2 stk. C-47 Decota transportfly fra SAS.
1954-01-01 Oprettes Eskadrille 730 på Flyvestation Karup, og udrustes med F-84G.
1954-01-01 Eskadrille 729 flytter til Flyvestation Skrydstrup.
1954-01-01 Transport flight bliver oprettet under Eskadrille 721.
1954-09-06 Eskadrille 730 flytter til Flyvestation Skrydstrup.
1954-12-29 Den fjerde KZ-X havarerede, og der bliver udstedt totalt flyveforbud.
1955-01-03 FR/PR-flight oprettes med RF-84G, på Flyvestation Karup.
1955-02-02 Store Bjørn B-17 sælges til Det Franske Kortlægningsvæsen.
1955-05-03 Fotorekognosceringsflighten oprettedes, en såkaldt halv eskadrille. I 1960 fik eskadrillen fuld eskadrillestatus, og overtog Eskadrille 729’s nummer.
1956-01-30 Flyvevåbnet fik de første 2 af 30 Hawker Hunter jagere. Hawker Hunter passede suverænt ind i det nyoprettede flyvevåben.
1956-04-25 Forsvarsministeriet underskriver en kontrakt på syv stk. Sikorsky S-55 helikoptere, der fik betegnelsen S-55C.
1956-06-11 Modtager Flyvevåbnet den første C-47 Dokota ud af 6 som våbenhjælp, som tilgik Eskadrille 721.
1956-07-23 Etableres Eskadrille 722 som redning og eftersøgningseskadrille.
1956-07-25 Atter en polsk Mig-15 med en afhopper, lander på Bornholm.
1956-10-08 Ankommer den første Percival Pembroke fly til Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse.
1956-12-21 4 af de 7 S-55C ankommer til København via skib til senere levering til Eskadrille 722.
1957-03-25 Flyvevåbnet modtager endnu en gang våbenhjælp, i form af den første af 8 stk. PBY-6A Catalina amfibieflyvebåde. Flyvebådene tilgik Eskadrille 721.
1957-04-11 Flyvematerielkommando overdrager 7 stk. nye S-55C som redningshelikopter til Eskadrille 722.
1957-05-03 FR/PR-eskadrillen modtager den første 5 stk. RF-84F Thunderflash.
1957-05-07 Hærens artilleriflyverbatteri på Flyvestation Vandel modtager 16 stk. PiperL-18C som våbenhjælp.
1957-10-27 Eskadrille 722 udfører den første regningsoperation.
1958-01-24 FR/PR-Flighten afleverer de lånte RF-84G tilbage, som konverteres tilbage til F-84G.
1958-01-25 Flyvestation Karups sorteste dag. Flyvestationen mister fire fly som følge af tæt tåge. De to af flyene forulykker under forsøg på at lande, mens to piloter i hver sit fly må udløse katapulten, da de løber tør for brændstof.
1958-05-12 Den første af 3 stk. Agusta-Bell 47J ankommer. Helikopterne overdrages til Eskadrille 722.
1958-06-10 Eskadrille 724 flytter til Flyvestation Karup fra Flyvestation Ålborg. Samtidig flytter Eskadrille 726 fra Karup til Ålborg.
1958-06-26 39 stk. F-86D ankommer til Ålborg Havn, til fordeling på Eskadrille 723 og 726 som våbenhjælp.
1958-11-02 Den første af 2 stk. Hawker Hunter T.MK 58 ankommer til Eskadrille 724.
1959-01-22 Den første af 6 stk. Gloster Meteor NF MK11 returneres, ombygget som målslæber.
1959-03-16 Eskadrille 724 flytter til Flyvestation Skrydstrup, samtidig flytter Esk. 730 til Karup.
1959-05-16 De første 3 stk. F-100F Super Sabre leveres til Flyvestation Værløse. F-100D og F-100F skal erstatte de resterende F-84G over de næste par år.
1959-05-22 Eskadrille 727 modtog de første F-100F på Flyvestation Karup.
1959-08-27 Den første af 5 stk. C-54 Skymaster transportfly ankom til Flyvestation Værløse. Eskadrille 721 fik tildelt flyene.


Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved