De første F-35 ankom til Flyvestation Skrydstrup.

Den 14. september 2023, var dagen hvor flyvevåbnet gik ind i en ny æra. Det var dagen hvor de fire første danske F-35A Lightning II fly, ankom til Danmark og Flyvestation Skrydstrup.

 

De fire nye F-35 fly skal være en del af Eskadrille 727, som samtidig opererer sideløbende med F-16. Eskadrillen vil derfor være delt op i to enheder, 727-16 og 727-35 som henholdsvis flyver F-16 og F-35 fly. Implementeringen vil tage tid og F-35 flyene vil først være operative i april 2025, hvor de vil overtage nationale opgaver (Fx afvisningsberedskabet) fra F-16.

I juli 2026 skulle de efter planen påbegynder Internationale opgaver i mindre grad. Først i juli 2027 udfases de sidste F-16 fly og F-35 flyet overtager alle opgaver.

                                              

Det danske forsvar har købt 27 stk. F-35A Lighting II, hvoraf 21 stk. flystel vil blive opereret fra Flyvestation Skrydstrup, mens 6 stk. flystel vil have permanent ophold på Lukes Air Force Base i USA. De 6 fly med stelnummer 001 til 006, vil blive brugt til træning af danske piloter.

 

Klokken 14.07 kom en 4-skibs diamant formation til syne i horisonten.

 

De 4 fly foretog en overflyvning fra vest mod øst.

Flyene kom efterfølgende tilbage mod vest i en ”Echelon right” formation, efterfulgt af en left Break til landing.

 

Flyene kom ind til landing i kronologisk rækkefølge med 007 først og 010 til sidst.

Her på landede en række F-16 fly, som havde været på de daglige mission/træningsmissioner.

 

 

Den officielle overlevering af F-35 flyene til Danmark vil foregå d. 1. okt. 2023, hvor naboer og interesseret vil være inviteret.

 

Næste levering af F-35A fly, skulle ligge i andet kvartal 2024, før sommerferien. Dog blev det meldt ud i pressen d. 7 sep. 2023, at der ville være forsinkelser ved næste levering. Præcis hvilken konsekvenser dette vil have, vides ikke på nuværende tidspunkt.

 

Picture Picture Picture Picture Picture Picture
Copyright © 2014 www.Stall.Dk. All rights reserved